AVG Verklaring

 
ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING
 
Verwerking van persoonsgegevens volgens de Privacy Verklaring.
 
Persoonsgegevens van klanten worden door Schoonheidssalon VeLa Beauty & Care verwerkt tbv de volgende doelstelling(en):
 * Administratieve doeleinden
* Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
* Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonheidssalon VeLa Beauty & Care de volgende persoonsgegevens van u vragen:
* Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Geslacht
* (Zakelijk) telefoonnummer, (Zakelijk) E-mailadres
* Geboortedatum
* BSN
* Polisnummer Zorgverzekering
* Voor- en na foto's, Anamnese, Behandelrapporten, Productgegevens
 
Uw persoonsgegevens worden Schoonheidssalon VeLa Beauty & Care soms digitaal, maar veelal op papier opgeslagen tbv bovengenoemde verwerking voor de periode van:
 
Het papieren dossier en de digitale opgeslagen gegevens zullen worden bewaard zolang u klant blijft bij Schoonheidssalon VeLa Beauty & Care. Deze worden alleen op schriftelijk verzoek van u deels of in zijn geheel vernietigd.